Други

Бизнес модел

Обяснено по най-кратък начин бизнес моделът описва как вашият бизнес създава и доставя стойност (под формата на продукти или услуги) в икономическия, социален, културен и друг контекст. По принцип термина бизнес модел се използва, за да се посочат с него голям...

read more

Насоки за успешен онлайн магазин

В световен мащаб съществуват над 26 милиона онлайн магазина. Разбира се, сред тях съществуват единици, които са наистина известни и доходоносни. Въпреки това, стотици хиляди от тези 26 милиона магазина носят на създателите/собствениците си достатъчно пари, за да имат...

read more