Бизнес модел

Други

Обяснено по най-кратък начин бизнес моделът описва как вашият бизнес създава и доставя стойност (под формата на продукти или услуги) в икономическия, социален, културен и друг контекст. По принцип термина бизнес модел се използва, за да се посочат с него голям диапоазон от формални и неформални описания, чрез които се описват ключовите аспекти на даден бизнес. В тези аспекти се включват целта на този бизнес, процесите, които следва, предложенията, стратегиите, инфраструктурата, организационната структура, източниците и търговските практики, както и операционните процеси и политики, сред които е и бизнес културата.

В действителност обаче, когато човек пита за бизнес модел, въпросът е насочен към начина, по който компанията планира да прави пари.

 • Кой създава продукта/услугата?
 • Кой съхранява продукта?
 • Кой доставя продукта?
 • Кой продава продукта?
 • Кой купува?

Както се вижда, посочените горе въпроси са ключови за всеки бизнес.

 Питър Дракър описва бизнес моделът по следния начин:

Предположение за това, как компанията ще получава приходи. Предположение за това какво ще прави и какво няма да прави компанията. Предположения за пазари, клиенти и конкуренти; Ценностите на компанията и поведението ѝ. Предположения за това кои ще са слабите и кои силните страни на компанията.

Ето и непълен списък на основните бизнес модели:

 

B2C – Стандартният бизнес модел

B2C е стандартен бизнес модел, тъй като това е абревиатура за Business to Customer, тоест от бизнеса към клиента. Обикновено следва следната структура:

 • Производителя го създава
 • Продава го на търговец на едро
 • Логистиката го докарва
 • Търговеца на едро го съхранява, продава и доставя до вас
 • Вие го съхранявате и продавате
 • Вие или куриерска фирма го доставя на крайният клиент

 

B2B – Търговецът на едрo

B2B е абревуатура, която означава Business to business. Схемата обикновено е следната:

 • Производителя го създава
 • Вие купувате много от въпросното производство на по-ниска цена
 • Съхранявате го на склад
 • Доставяте го до бизнеси
 • Те го съхраняват в техните си складове
 • Продават го на крайния клиент
 • Те или куриерска фирма го доставят

 

Търговецът – Бизнес моделът „някой друг“

В този бизнес модел всичко се извършва от някой друг:

 • Някой друг го произвежда
 • Някой друг го съхранява
 • Вие или някой друг го продавате
 • Някой друг извършва доставката
 • Някой друг го купува

Най-лесният за разбиране пример за този бизнес модел е т.нар. Dropshipping.

 

P2C – онлайн моделът

P2C е бизнес модел, който означава Product to customer. Той е изграден обикновено на следната схема:

 • Вие проектирате продукта. Някой друг го създава.
 • Някой друг го складира
 • Вие го продавате
 • Някой друг го доставя

 

Затвореният бизнес модел

 • Вие го проектирате. Вие го правите.
 • Вие го складирате (или го създавате при поръчка)
 • Вие го продавате
 • Вие го доставяте
 • Вашите клиенти го купуват

 

Посредничество

Посредничеството е удобна позиция, тъй като рядко е свързана с високи разходи и/или рискове. Рискът за онзи, който създава или наема завод е далеч по-висок от например онзи който спомага за плащането. PayPal са посредници на плащания. Също както и EasyPay, ePay, но и Amazon, AliExpress, AliBaba и т.н.

Разбира се, съществуват огромно количество форми на посредничество, а и вие навярно бихте могли да създадате нова такава. Целта е да откриете къде хората биха могли да бъдат по-свързани и да застанете между тях, улеснявайки и двете страни.

Схемата обикновено е следната:

 • Някой друг го прави
 • Някой друг го складира
 • Вашите клиенти го продават. Ваши клиенти го купуват.
 • Вашите клиенти го доставят, на другите ваши клиенти.
 • Вие взимате комисионна

 

Целият бизнес свят

Целият бизнес свят може да бъде посочен в няколко категории от участници, които взаимодействат ежедневно, за да постигнат собствените си бизнес цели. Един неизчерпателен списък на тези категории участници би изглеждал горе-долу така:

 • Производители
 • Логистици
 • Доставчиците на плащания (PayPal, банковите и други финансови институции)
 • Доставчиците на технологии (интернет доставчици, хостинг доставчици)
 • Потенциални партньори
 • Конкуренти
 • Портали за сравнение
 • Големите риби
 • Доставчиците на отзиви
 • Медиа доставчиците
 • Потребителите
 • Общности и мрежи

 

Заключение

Независимо какъв бизнес модел изберете, той трябва да бъде добре обмислен и да имате някакви реални причини да се насочите към него. Реална причина би могла да бъде предходен опит в сферата, някаква идея, появила се при наблюдение на индустрията и/или потенциалните ви конкуренти или октритието на липса в отношенията между две индустрии.

В действителност, бизнес моделът би могъл да бъде изпозлван двупосочно. От една страна, запознавайки се с възможните начини да създадете бизнес, би могла да ви дойде идея какъв бизнес да започнете. По ценен, навярно, е другият подход – наблюдението на пазара и случващото се в него ви подсказва за дадена нужда, която никой не удовлетворява или поне не на високото ниво, на което хората очакват. Тогава се появявате вие с вашето решение за удовлетворяване на тази нужда. Бизнес моделът ще се появи/напасне от самосебе си.

Най-добрият, лесен, бърз и ефективен начин да бъдете успешни е да удовлетворявате нуждите на потребителите.

 

Насоки за успешен онлайн магазин