Иконография

Бранд

Иконографията е важен елемент от уеб дизайна. Тя, както и името ѝ подсказва, се отнася до иконките, които, често невидимо, съпътстват текстовете.

Тези иконки, ако са добре подбрани, подпомагат възприятието на текстовете, като символизират визуално онова, което текста ни казва с думи. В семиотиката това се нарича редундантност – натрупване на два или повече знака, които символизират едно и също. В дизайна обаче, тази редундантност често е нужна и полезна.

Една от най-разпространените иконки в света е международния символ на запазване на съдържанието – дискетата. Иконка за обаждане – телефон, иконка за имейл – писмо. Тези иконки са толкова разпространени, че нямат нужда от текст, което спестява пространство и позволява на дизайнера да събере повече опции.

От друга страна обаче, често се случва така че в различни уебсайтове едни и същи иконки се ползват за едно и също нещо. Често, такива разриви в свързаното значение се наблюдават и в един и същ сайт. Следователно, повечето иконки нямат конкретно значение. Те се ползват за декорация.

 

Подсказка

Както бе обсъдено, иконките допринасят за възприемането на даден текст, без той да бъде прочетен (или наличен). Ако е добре подбрана (или силно разпространена) иконката може да съществува и самостоятелно и да пренесе значението, което имаме нужда (което е и изначалната функция на този дизайн елемент).

 

Декорация

Освен за подсказка или пренасяне на значение, иконките, стига да са добре подбрани, разбира се, могат да служат за чисто декоративна цел. Подобно на фотографиите и илюстрациите, иконките могат да играят визуално балансираща роля за определени количества (и размери) текстове.

Биха могли да обогатяват визуално поредица от стъпки или други равностойни параграфи.

 

Брандинг

Стига да имате (или да сте) добър дизайнер, иконографията може да ви подкрепи и по отношение на брандинга. Разбира се, основните функции на иконките следва да бъдат запазени, но с креативност и старание, бихте могли да изградите своя собствена библиотека иконки, които да придружават вашите текстове, както в сайта, така и извън него.

Добавяйки иконките към своите комуникационни материали, стилът им, стига да са достатъчно открояващи се, ще стане част от бранда ви.