Елементи

Аватар

Думата аватар произлиза от санскритското अवतार (avatāra – слизане) и се е отнасяло до слизането на боество в земната сфера. В компютърната сфера се представлява графичното представяне на потребителя. Въпреки че биха могли да бъдат двуизмерни и триизмерни, в повечето...

read more

Значки

Така наречените "значки" badges са елемент от уеб дизайна, който няма ясна и конкретна формулировка. На места, терминът значка се ползва за натрупан дизайн, който служи за показно, че някоя институция вярва на нашия бизнес, или че сме получили някаква награда. Значки,...

read more

Бутон

Бутоните са едни от най-важните елементи на вашия сайт. Те, както всеки друг елемент на сайта ви трябва да имат последователност, не само помежду си, бидейки един и същ размер, с едно и също отстояние, държейки се по един и същ начин при интеракция и имащи едни и същи...

read more

Карти

Картите, като елемент от уеб дизайна са относително съвременен елемент от уеб дизайна (доколкото можем да говори за съвременно и остаряло в тази сфера). Те представляват контейнер, в който поставяме няколко кратки и свързани елемента. Такива биха могли да бъдат...

read more

Таблици

Таблиците са един от най-лесните и разбираеми (стига да са структурирани правилно) начини за предаване на голямо количество информация в (относително) малко пространство от страницата на сайта. В миналото, таблиците бяха основен инструмент за строене на сайтове. Някои...

read more

Икони

Иконите са ценен инструмент в уебдизайна. Те репрезентират понятия и представи, които или няма нужда да бъдат писани с думи, или думите, които бихме позлвали ще изградят значително по-малко доверие в потребителите. Една такава икона, например, е катинарът. Ако го...

read more

Текстови полета

Текстовите полета имат много и разнообразни функции. От изпращане на съобщение, до въвеждане на парола, както и регистрация в системата, както и писане на коментари в различните платформи. В този смисъл, текстовите полета са много важен уеб елемент, на който трябва да...

read more

Превключвател (Toggle)

Превключвателите са интерекативни елементи от вашия сайт, които променят формата (на) или видимото съдържание пред клиента. Тези превключватели имат страхотната способност да поставят нещата в контекст (изграден от вас). Например, да покажете, че ако потенциалният...

read more

Зареждане

Някои уебдизайнери и маркетолози твърдят, че добавянето на видим елемент, който показва, че сайтът зарежда, особено в случаите, когато това е допълнено от информация за онова, което се зарежда, (например, "създаваме профила ти", "добавяме твоята снимка", "проверяваме...

read more

Информационен балон (Tooltip)

Информационните балони, са балони, показващи се при поставяне на мишката върху тях, а в някои случаи - само при клик. Те служат за предоставяне на информация, свързана с конкретен елемент или термин. Информационните балони са форма на мета информация. Тоест,...

read more