Фотографии

Бранд

Фотографиите са ключов елемент от почти всеки сайт.

Те служат не само за представяне на бранда и създаване на усещанията, които бихте искали да породите своите потребители, но и за  визуален баланс. Последното се постига, тъй като без фотографиите (или други изображения), всички страници на сайта ви ще изглеждат тежки и скучни.

Фотографиите имат няколко основни функции, които се постигат най-пълно чрез тях.

 

Представяне на продукт

Ако предлагате физически продукт, това е най-добрият начин да го представите. Особено, ако откриете по-умел фотограф и/или фотографирате (и) процеса по изграждане. Нардоната поговорка “Око да види, ръка да пипне”, доста добре изразява човешката нужда да види нещо, преди да направи някакви заключения за него. Разбира се, на всички ни е известно, че фотографиите се манипулират много – веригите за бързо хранене и пакетите на чипсовете изникват в съзнанието. Именно поради тази причина, следва да се постараете снимките ви едновременно да представят продукта в най-добра светлина и да изразяват истината.

“На лъжата краката са къси”, гласи друга народна поговорка. Ако представите продуктите си в твърде добра светлина, която предпоставя към свръх възприятие, на което той не може да отговори, може да си навлечете неприятности, включително и легални.

 

Визуален баланс

При представянето на продукт, също както и представенто на услуга, навярно ви е направило впечатление, много често текстът е в голям размер (и малко количество), и е допълнен с изображение. Често това е снимка, но може да бъде и илюстрация.

Тези изображения създават визуална тежест в другата половина на страницата, като по този начин отбалансират тежестта на текста. Това улеснява и води спускането на погледа надолу по страницата.

В определени случаи, каквито са например т.нар. “продажни фунии”, които в същината си са просто landing страници, този баланс се постига с други елементи, сред които форми – големина на текстове и т.н.

 

Фотографиите магнит

Склерата – бялата част на човешкото око – служи, за да могат другите около нас да виждат накъде гледаме. Очите на други бозайници също имат склера, но тя често е значително по-малък процент от окото.  Бялото в окото, от еволюционна гледна точка, помага да се защитим от потенциална заплаха. Тъй като сме естествено привлечени от човешките очи, а, дори ако се самонаблюдавате ще забележите, ако изражението и/или продължителността на погледа на събеседник или случаен минувач е твърде дълготрайно насочено в една посока, естествен инстинкт е да последваме погледа, за да разберем какво се случва.

По същия начин погледа ни е привлечен от очите и във фотографиите.

Следователно, ако поставяте фотография на човек (или друго живо същество) до текст, погледа е добре да бъде насочен или директно към читателя или към текста, но не и извън него.  Разбира се, това няма да доведе до продажба само по себе си, но е добра практика.