Раздели (Tabs)

Елементи

Разделите (tabs) са безценен елемент от уеб дизайна, който спомага да покажете голямо количество свързана информация в малко пространство. В най-лошия случай, дори да не спестяват значително количество пространство на страницата, разделите спомагат за категоризирането на тази информация. Както ще откриете и в секция SEO, макар и в друг контекст, категоризацията на информацията, която споделяте с клиентите си, е едно от най-важните неща, които можете да направите при изграждането на сайта си.

Всъщност, целта на добрия уеб дизайн е именно отделянето на една информация от друга и представянето им по възможно най-удобен за четене начин, което увеличава и разбираемостта на информацията, която представяте.

Разделите служат именно за това – да представят по начало свързана информация, чието количество би затруднило възприятието от страна потребителите. Напълно възможно е информацията, която предоставяте под формата на раздели (tabs) да бъде представена и под формата на отделни секции, но това зависи много от вида информация, която смятате да представите.

Tabs обикновено ползваме за информация, която е под формата на текст. Лесно смилаема форма на съдържание, каквито са видеата, фотографиите и илюстрациите не бива да са основният метод на предавене на информация в разделите, тъй като е далеч по-удачно да са видими.

За да бъдат лесно използваеми табовете/разделите, следва да притежават:

 

Заглавие/Етикет (Label)

Представете си, че създавате елемент с раздели, в който обяснявате спецификите на определен продукт. Продуктът, в конкретната ситуация, приемаме, че е категорията, тоест заглавието, което стои над всички раздели. Заглавието, което показва на потребителите, какво съдържание да очакват в тези раздели.

Отделните раздели бихме могли да приравним на отделни “публикации” в тази “категория”. Следователно всеки от разделите трябва да има свое заглавие, което да показва с една (в най-добрия случай) или няколко думи, чрез които да подготвите потребителите за онова, което предстои да прочетат/видят, когато отворят въпросния раздел.

Например:

Секцията от сайта се казва

“Име на вашия продукт”

И има следните раздели:

Дизайн;     Функции;     Предимства;

Всеки един от раделите има своето заглавие, което е:

⭐️ Достатъчно логично, за да бъде разпознато от потребителите

⭐️ Кратко (1-3 думи)

 

Панел (Pane)

Панел наричаме частта от елемента “раздел”, в която поместваме цялата информация, която искаме да споделим с потребителите. Панелът е това, което съдържа информацията и се показва, когато бъде избран. Всеки раздел има свой панел, със свое съдържание.

 

Употреба

Както споменахме, разделите ползваме за да филтрираме голямо количество информация, която е свързана.

 

Стил

Хубаво е не само елементът “раздел” да приеме цветовете на вашия бранд, но също така, да има очевидна разлика между това кой е активният (отвореният) в момента панел. Коя част от свързана информация разглежда потребителя.

 

Структура

Табовете следва да са достатъчно близко един до друг, за да се вижда, че са свързани, като също така трябва да са разделени с еднакво разстояние помежду си.

Бихте могли да вложите умисъл и в това как ги подреждате, тъй като обикновено първия раздел е отворен по подразбиране. Следователно на това място трябва да поставите или най-важната информация (тази, която искате хората да видят) или тази, която те най-често търсят или, в краен случай, тази, с която се очаква да са най-добре запознати

 

NB! Всички раздели трябва да се държат по един и същ начин при интеракция.