Шрифт

Бранд

Основната част от всеки интерфейс е изразена в текст, въпреки че ролята на дизайна е да представи този текст по правилен и четим начин. Текстът, бидейки в ядрото на предаването на информация, прави голямо впечатление. Без значение дали посланието, което предавате е информативно или експресивно, важно е то да представя бранда ви по правилен начин. Това се случва на две нива на възприемане – тона (или гласа) на бранда ви от една страна – тоест съдържателната част на посланието и шрифта, тоест неговата форма.

Именно поради тази причина е хубаво да обмислите добре какви шрифтове и къде ще използвате.

 

Шрифтовете биват:

 • Серифни – имат малки завъртулки, които наричаме серифи. Имат класически, традиционен вид. В уеб дизайна се ползат предимно за заглавия.
 • Безсерифни – изчистени, нямат серифи, модерни и лесно четими, особено на дисплей.
 • Еднопространствени – еднопространствени са шрифтовете, на които всяка буква взема точно толкова пространство, колкото всяка друга, без значение от очакваната им ширина.

Като в уебдизайна се препоръчва да се ползват по-скоро четливи, отколкото “красиви” или “впечатляващи” шрифотве.

 

От гледната точка на усещането, което оставят у възприемащия, шрифтовете могат да бъдат:

 • Обикновени
 • Неутрални
 • Екзотични
 • Графични (живописни)

 

Основни термини

 • Лийдинг – лийдинг наричаме разстоянието между редовете текст. Това разстояние обикновено се измерва в точки (points) и се измерва от едната базова линия до другата
 • Тракинг – това е разстоянието между отделните знаци.
 • Кърнинг – разстоянието между два конкретни знака в даден текст
 • Глиф – конкретното изобразяване на даден знак

 

Знаците в типографията са концептуални, а не графични. В този смисъл, буквата “а” e знак, докато това конкретно изписване     наричаме глиф.

 

Как да изберем шрифт

Ако ползваме два или повече (не е препоръчително да са повече) шрифотве в един уеб проект, е хубаво да съобразим избора си със следното:

 1. Противоположностите се привличат – използвайте различни стилове, размери, цветове, тежест и капитализация на шрифтовете.
 2. Използвайте едно семейство – можете да ползвате различни стилове, за да създадате контраст.
 3. Съобразете се с проекта – всеки проект (бранд), създава определено настроение, то може да бъде подчертано от подходящия шрифт.
 4. Разнообразете – често, например в някои вестници се ползват серифни заглавия и безсерифен текст.

 

Правила за употреба на шрифтове

Следното е непълен списък с правила за употреба на шрифтовете:

 • Използвайте класически шрифтови семейства
 • ограничете броя на семействата, които ползвате – 1-3 са предостатъчни за всеки проект
 • Избягвайте еднообразни шрифтове – уверете се, че сте създали ясно визуално разграничение и контраст
 • Използвайте капитализацията на буквите правилно – текст, написан само с главни букви се чете изключително трудно – повечето хора просто ще го подминат.
 • Използвайте четим размер на шрифта – 10-12pt най-малко
 • Не разбърквайте размерите и тежестта на шрифтовете с определени функции. Изберете един стил и го следвайте
 • Шрифтовете, които ползвате, трябва да събуждат една и съща емоция
 • Създайте контраст. За да е четим текстът, буквите трябва да се отличават достатъчно силно от фона, зад тях
 • Не използвайте подчертаване (освен за линковете), използвайте курсив