UX Писане

Теми

На първо място трябва да отбележим, че писането за UX не същото като текстописане (copywriting). Писането не е писане на рекламни или маркетингови текстове, нито текстът, който описва продуктите ви.

UX писането се отнася към текста, който се намира в интерфейса на сайта/платформата ви. Това е текстът, който обяснява какво правят отделните елементи. Тоест, обяснява на потребителя какво ще се случи след интеракция с даден елемент.

На второ място, добра идея е UX описанията да са написани от текстописци (copywriter-и), а не от дизайнерите. В по-малките компании, е очаквано тази работа да се върши от дизайнера, но не всеки, който е умел в изразяването на визуален смисъл, е също толкова способен и с думите. Добра идея е да наемете специалисти.

UX текстовете следва да бъдат:

 

Ясни и кратки

Кажете точно какво ще се случи с възможно най-малко думи. Прочетете и препрочетете текстовете си. След това премахнете всяка излишна дума. Не измисляйте нови думи, за да опишете действие. Стремете се думите да са изпозлвани от и следователно – познати на възможно най-голяма част от населението. Сложни или измислени от вас или вашите служители термини единствено биха могли да затруднят потребителите, а в крайна сметка тези текстове са за тях.

 

Полезни

Заведете потребителя до мястото, където е искал да стигне. Това означава да напишете текстовете си такъв начин, че потребителят да разбере какво ще се случи още преди да е взаимодействал с дадения елемент.

 

Тон

Тона или гласа на бранда зависи от думите, използвани от компанията ви, за да изразите нейната „личност“ и индивидуалност, и за да комуникирате с потенциалните и настоящите си клиенти. Опитвайте да спазвате гласа на бранда и в този вид текстове, но не използвайте хумор, особено сарказъм, тъй като това би дало твърде много възможност за интерпретации и, следователно, обърквания.

 

Последователност

Използвайте едни и същи термини, за да посочите едно и също действие. Няма нужда да се проявя креативност, когато описвате един и същ елемент, пък било то и в различен контекст. Което и да е изберете измежду „Напред“, „Продължи“ и „Следващ“, продължете да го изпозлвате навсякъде, където това е действието, което ще бъде извършено при взаимодействие.

Последователността в избрания от вас език (термин/и) помага на потребителите да разберат по-ясно какво ще се случи, при взаимодействие.

Отбележете си все пак, че целенасочена промяна на бутона е удачна в определени моменти. Например, поредица бутони „Напред“ или „Продължи“, биха могли да бъдат последвани от еднократно „Завърши“, „Изпрати“,  или „Потвърди“ в края на поредицата от бутони, за да разбере потребителят, че това е последната стъпка, преди да я извърши.

 

Бъдете етични

UX писането има за цел единствено да обяснява. Това не са текстове, чрез които да опитате да убеждавате потребителите в нещо. Дори да имате предпочитани действия, които искате потребителите да извършат, например, защото ви носят повече пари, недейте да променяте визуалната йерархия с цел да скриете дадено действие и не описвайте нежеланата от вас опция по начин, който я прави да звучи твърде лоша, на фона на онова, което искате потребителя да направи. В този смисъл, недейте и да криете информация от потребителите си, без значение от причината зад подобно желание от ваша страна.