Навигация

Елементи

Лента за навигация, навицагия, главно меню и меню са все термини, които посочват един и същ елемент от сайта. Разбира се, бихме могли да задълбаем и да обсъдим факта, че всъщност главното меню (обикновено) е част от лентата за навигация, която, за разлика от менюто, стига от единия до другия край на страницата и, че самото меню реално е част от навигагионната лента, в която влиза и логото, както и потенциално други елементи, но реално това би затруднило предаването на информацията и към момента не е особено важно.

В този смисъл, в настоящата статия за навигацията на уеб сайт, ще приравним всички тези термини на едно и също, а именно – лентата с менюто и логото, която можете да видите в горната част на почти всеки уеб сайт.

Когато създаваме тази навигация, трябва да съобразим и/или добавим следните елементи:

 

Лого

Логото на сайта ви не само ще бъде видимо, показвайки по този начин на потребителите, че се намират на сайта на вашия бранд, но също така, повечето потребители очакват, при натискането на логото да се върнат на началната страница на сайта ви.

Възможно е да направите така, че при слизане надолу по страницата логото (или дори цялото меню) да изчезнат и да се върнат при връщане (скролване) нагоре. По този начин, особено, когато потребителите разглеждат сайта ви, използвайки мобилни устройства, ще освободите повече пространство за разглеждане с основната информация.

 

Структура

Тъй като, особено при по-големите сайтове, няма как да добавите абсолютно всяка една страница в главното меню, е хубаво да съобразите кои страници ще се виждат. Уверете се, че най-важните ви линкове са видими и не са поставени в подменю. Линковете, които са поставени в подменютата също трябва да бъдат внимателно подбрани, но тяхната роля е да отразяват интересите и да са релевнатни към по-нишови потребителите. Тоест, онези, които търсят нещо по-конкретно.

Да кажем, че имате сайт, чрез който показвате портфолиото си като уебдизайнери. Във външното (видимото без интеракция) меню, трябва да посочите по-общите неща. Да кажем, „услуги“, „портфолио“, „партньори“, „контакти“, „за мен“.

В едно евентуално подменю на услуги, бихте могли да напишете неща като „изработка на уеб сайт“, „технически одит на уеб сайт“, „поддръжка на уеб сайт“.

Така, хората, които търсят конкрента услуга, биха могли да отидат директно на тази страница, а онези, които все още не знаят какво им е необходимо, могат да разгледат страницата ви „услуги“, за да се ориентират.

Имайте предвид, че оптималният брой нива на меню е две. Всичко, което е по-дълбоко, по-конкретно (по-нишово), следва да бъде отделено във футъра или да бъде достъпно през по-основните страници.

 

Локация

Навигацията обикновено (но не задължително) стои най-отгоре на страницата. Без значение дали вашата е там или използвате вертикална навигация, по-важното е навигацията да стои на едно и също място във всяка страница от сайта ви.

 

Контраст

Отново, както, когато говорехме за таблиците, трябва да отбележим, че контрастът няма нужда да бъде рязък, но трябва да бъде видим. Потребителите трябва да могат лесно да отличат главното меню от останалата част от страницата на сайта ви.

Това може да бъде постигнато, например, чрез отчетлива визуална промяна при скролване. Подобни видими промени биха могли да се изразяват в промяна на цвета на фона на менюто или добавянето на сянка (box-shadow).

 

Призив за действие (CTA)

Призив за действие или call to action е един от ключовите елементи на дигиталния маркетинг. Това е елемент, чиято функция се разделя между маркетинга и дизайна, макар в реалния свят да е трудно да отделим едното от другото, тъй като дизайна служи за предаване на послания, които пък маркетинга ползва за постигане на цели. При всички положения, призива за действие е не само текст, но и визия, която привлича вниманието и … призовава към действие.

Такива биха могли да бъдат големи елементи, в които са описани предимствата на това да „купим точно сега“, такива биха могли да бъдат и бутони, поставени на правилните места, излъчващи правилните послания.

В менюто, очевидно, призивите за действие следва да са бутони.

Ако имате повече от едно действие, които биха вашите клиенти биха могли да извършат, за да удовлетворят вашите бизнес цели, то тогава следва да покажете, чрез цвят и форма, а не диркетно да казвате на потребителя кое е по-важно за вас.

За първостепенност и второстепенност на действията, можете да прочете повече в нашата статия за бутоните.

 

Адаптивност

Адаптивността е една от онези теми в уеб дизайна, които се повтарят отново и отново, тъй като засягат всички елементи.  Менюто също трябва бъде съобразено с тези тенденции.

 

Икони (по желание)

Иконите служат за визуално подсилване на посланието, което опитвате да изпратите чрез текста, който сте избрали, за да покажете на потребителя какво да очаква, ако реши да последва линка към една или друга страница.

Бихте могли да добавите икони или емотиконки, чрез които да обозначите посоката, в която отвеждате потребителя.

 

Трошички (по желание)

Трошички или хлебнитрошички са елемент от уебдизайна, чрез който показваме на потребителя къде, в йерархията на страниците се намира. Ако си спомняте историята за Хензел и Гретел, в която те ръсят трошички, за да могат да се върнат у дома, ще разберете и концепцията на трошичките в сферата на уеб дизайна. За разлика от трошичките на Хензел и Гретел, които биват изядени от птиците, обаче, трошичките на уеб сайта винаги отвеждат потребителите до предишните или по-предишни стъпки, помагайки им да се ориентрат в йерархията на сайта и пътя, който са извървели, за да стигнат където са.

Бихте могли да поставите такъв елемент близо до менюто (но не на всяка страница, по-скоро в по-дълбоките/конкретните/нишовите), за да могат потребителите да се ориентират от още една (малка, но важна) трошичка (pun intended) информация, при изграждането на контекст в съзнанието си, за това къде в сайта ви се намират.