Значки

Елементи

Така наречените „значки“ badges са елемент от уеб дизайна, който няма ясна и конкретна формулировка. На места, терминът значка се ползва за натрупан дизайн, който служи за показно, че някоя институция вярва на нашия бизнес, или че сме получили някаква награда. Значки, под тази им форма, можете да видите и в сайтовете, в които съществува форма на „геймификация“ на обучението или с други думи награждаването на обучаващите се за техния напредък. Подобен род значки – служещи за награда – наблюдаваме и в игрите, особено мобилните игри, например Angry Birds 2.

Значки за постижения в играта за мобилни телефони Angry Birds.

 

 

Примерни значки.

 

Значките служат за награди и в някои социални мрежи и форуми, като Facebook и Reddit.

Другата форма на значка е тази, която обозначава състояние на системата, например съобщение за грешка, „препоръчан“ план или подобни.

 

Следното са основните елементи за една добра и лесно разбираема „значка“, която ще бъде елемент от вашият дизайн.

 

Детайл

Значките биха могли да са изградени на базата на стойност изразена в цифри или т.нар. основни форми –  кръг, квадрат, триъгълник, петоъгълник, звезда и т.н.

Кръгът е сред най-ефективните видове значка, когато искате да посочите за някаква промяна или актуализиране, като поставената в него цифра ще показва броят на въпросните промени. Такива кръгли значки с цифрово устойностяване на броя на промените, виждаме всеки ден в телефоните си.

 

Цвят

Както навярно знаете, цветът е сред най-важните елементи на дизайна. В случая, тези цветове биха могли да показват състоянието, което значката опитва да ни съобщи – грешка, предупреждение или успешно завършена задача.

Бъдете постоянни във формите и цветовете на детайлите, които използвате – очертания, сенки, перспектива, заобляне или липса на заобляне на ъглите (когато формата не е кръг, очевидно), както и цветовете.

 

Позиция

Значките, освен ако не са самостоятелни елементи, каквито са, когато ги ползваме за награда или демонстрация на доверие, което някой ни гласува, следва да стоят извън основния елемент, към когото се отнасят. Разбира се, както е и в апликациите, които ползваме ежедневно, значките могат леко да застъпват основния елемент, но при всички положения не трябва да бъдат вътре в иконата/елемента.

Също така, опитайте да сте постоянни в позиция, на която поставяте значките за различните елементи. Клиентите ще останат изключително объркани в случаи, че за един елемент значката се намира в горния десен ъгъл, да кажем, а в друг – в долния ляв.