Достъпност

Теми

Когато говорим за уеб дизайн, достъпността категоризираме като възможността на хора с увреждания да взаимодействат с вашия сайт.  Въпреки че, особено в съвремието, този елемент трябва да бъде задължителна част от всеки дизайн, достъпността често бива пренебрегвана.

Балансът между това нещо да изглежда добре и да бъде достъпно е нещо, на което трябва да се обръща внимание не само в сайтовете, но и в продуктите. Разбира се, малко текст, добавен до бутон, ще отнеме от минимализма му, но пък ще спомогне онези от нас, чиете зрение е увредено да разберат по-ясно какво прави бутонът.

Да се фокусирате върху достъпността увеличава възможността хората да ползват продукта ви, тъй като е създаден специално за тях (или поне имайки ги предвид).

 

Йерархия

Да оформите елементите така, че да репрезентират (представляват) целенасочен поток от инфорамция е част от йерархията в информацията. Други подходи за постигане на йерархизация са размерите на текста, неговата удебеленост (или липса на такава), позиция (четем от ляво надясно и отгоре надолу), цвят (ако навсякъде цвета на текста е черен, определено червен или син цвят ще спомогнат за отличаването).

В следната статия, можете да прочетете повече за йерархията на цветовете и шрифта.

 

Писмена и визуална информация

Използвайте комбинация от текст, цветове и икони, за да изкомуникирате (предадете) посланието си. Какъвто и стил да изберете, придържайте се към него, както ѝ към избраните от вас цветове, илюстрации и фотографии, това ще спомогне за изграждане и запазване на идентичността на бранда ви.

Често е полезно да обмислим дали един малък визуален елемент би спомогнал да бъде изпратено и възприето съобщението, което искате. Ако отговорът е да, тествайте и проверете дали вашите потребители възприемат това по същият начин.

Международни символи за запазване, редактиране и писане са дискетата, химикалката и няколко линии една по друга. Тези икони рядко имат нужда от пояснение. Има ли други такива, които бихте могли да ползвате?

 

Цветове

В друга статия можете да научите много повече за цветовете, но е хубаво да знаем, че някои цветове, които изглеждат много приятно един до друг, всъщност затрудняват хората, които имат увредено зрение. Уверете се, че между елементите има достатъчно голям контраст.

Бихте могли да позлвате различни онлайн инструменти, за да установите дали избраните от вас цветове контрастират достатъчно.

 

Мета описания

В SEO общността съществуват разнородни мнения и изследвания за това дали мета описанията помагат за по-високи позиции в SERP-а (страница с резултати). При всички положения обаче, всички знаем, че мета описанията спомагат на потребителите с увредено зрение да разберат какво има на дадено изображение.

 

Взаимодействия

Как даден елемент се променя, когато бива посочен с мишката, кликнат или маркиран.  Визуална промяна (по тъмен цвят или добавяне на сянка) е един от начините да покажем на потребителите, че взаимодействат с даден елемент.

Обратната връзка при интеракция с даден елемент е полезна не само за хората с увредено зрение, но и за всички останали. Освен това прави така че сайтът изглежда в пъти по-приятен и интерактивен.

 

Достъпност на различни устройства

Разликата между размера и структурата на елементите следва да е осезаема на различните устройства, но никога не трябва да губим четимост на текста, видимост на изображенията, интерактивност или функционалност на сайта си.