Запазване на промени

Действия

Когато потребителите извършват промени по своите профили, дизайна на нашият сайт/платформа, трябва да е такъв, че да дава достатъчно обратна връзка в потвърждение на това, че промените са извършени, както и в случай на грешка – че не са. Това би могло да бъде направено по ред начини, един от които е използването на Тост съобщения.

Можете, разбира се, да изпозлвате и други начини за постигане на същия резултат.

В общия случай, за промяна на дребен детайл по профила, потребителя няма нужда от тост съобщения. Ето един примерен начин да покажете на потребителя, че е промените, които е искал да извърши са направени и запазени в системата ви:

Показвате действието, което е нужно за запазване на промените (например натискане на бутон). Първоначално (преди да бъде извършена промяна, действието би могло да бъде деактивирано, което също демонстрираме визуално – с цвят – и символно/технически като стрелката на мишката не се превръща в пръст, който, както всички знаем, демонстрира възможност за интеракция.

 

Състоянието (както и цвета и интерактивността) на бутона се променят, когато потребителят направи някаква (била тя и минимална) промяна по данните. Такава промяна може да е само една буква. Бутона трябва да „светне“, за да покаже, че има промени, които чакат да бъдат запазени.

Промяната в цвета на бутона служи не само за активирането му, но и за да привлече вниманието на потребителя, така че той да има информация какво трябва да направи, когато промените са завършени.

 

След като е готов с промените, които иска да направи, потребителя натиска бутона. Текстът му се променя и се показва, че системата е в състояние на запазване/зареждане. Тук, в зависимост от скоростта на системата ви, бихте могли да направите и малка лента за демонстрация на прогрес, но за щастие в повечето случаи това не е нужно.

В общия случай се поставя въртящ се елемент, който показва на потребителя, че системата извършва операция.

 

Използвайте мини тост съобщение, за да потвърдите на потребителя, че действието е било завършено. Страницата може да презареди, но може и да не го прави, но оставете съобщението достатъчно дълго и го направете достатъчно контрастиращо на фона, за да сте сигурни, че потребителят ще го прочете. Черно съобщение на бял фон, както сме показали по-долу е повече от достатъчно. Не влизайте в крайности и се придържайте към цветовете на бранда, а ако не е възможно – опитайте да изберете неутрални такива.

След като потребителят е информиран, че промените му са запазени, той може да бъде спокоен, че следващия път, когато достъпи вашата система, ще ползва вече променените данни.