Тост (Toast)

Елементи

Тост е поредният термин, в уеб дизайна, който по една или друга причина е свързан с хляба. Друг такъв термин, разбира се, са т.нар. хлебни трошички, които, както можете да видите в статията за навигация, служат за ориентация в сайта.

От друга страна, тостовете (идва от английското toast, за печени на тостер филийки, които изкачат от тостера), са немодални (виж: модални елементи) диалози, които се показват и изчезват в рамките на секунди. Понякога, но не винаги, тостовете имат малък Х, чрез който биха могли да бъдат затворени, преди да се скрият сами. Обикновено, съобщенията, изпратени, чрез тост диалог са съставени от една две фрази и не са много важни и не изискват (или не предоставят възможност за) действие от страна на потребителя.

Такъв тип съобщение, можете да видите в някои приложения за навигация (като Google Maps, например), които показват кратко съобщения „търся в областта“, след което съобщението изчезва.

 

Употреба

Тостовете, трябва да използваме само след като дадено действие е предприето. Чрез тях показваме информация, свързана с последното действие. Съществуват услуги, които използват тост елементите, като форма на маркетинг, показвайки, че някой потребител от някоя държава, е избрал някой от нашите планове и се е регистрирал.

Далеч по-добре е, обаче, да ползваме елементите от уеб дизайна по предназначение и в случая да съобщаваме кратка информация свързана с последното действие на потребителя или при някакво събитие – например грешка или успешно завършена от страна на сървъра или платформата задача.

 

Позициониране

Бидейки информация, която е по-скоро подкрепяща онова, което потребителя вижда, отколкото ключова такава, тостовете следва да бъдат поставени в ъглите, за предпочитане долните (при ползване на компютър) и в горната или долната част на дисплея при мобилните устройства, но не и в централната част.

 

Варианти

Както знаем, цветовете се отразяват на емоцията. Повечето хора, особено в западния свят, сме обединени около разбирането и интерпретацията на различните цветове, в различните контексти и знаем, че в уеб „червено“ значи проблем или грешка, докато зелено – „успешно завършена задача“, а жълтото – внимание. Всички други цветове, продуктувани от дизайна на сайта ви, от вашето лого или от избраната цветова палитра за бранда ви, биха се приели по-скоро неутрално.

Все пак не разчитайте само на цветовете, използвайте и икони, за да предадете информацията (нейната конотация) по-лесно и пряко. Дори текста да не бъде прочетен, Голям Х в червен правоъгълник, ще накара поребителя да разбере, че има някаква грешка.

Примерни тост диалози.

 

 

Функции

Тостовете биха могли да имат следните функции:

 

Копиране

В зависимост от това каква информация предавате и дали тази информация може да е необходима на потребителите в бъдещ момент, бихте могли да им дадете възможност да копират текста при клик върху тоста.

 

Премахване

В зависимост от количеството информация, която тоста предава, например, ако е много кратка, трябва да позволите на потребителите да го премахват, за да не им пречи. Въпреки че времето, в което тостовете са видими, трябва да бъде съобразени на първо време с това колко информация има на тях, трябва да се съобразите и с потребителите, които, например, четат по-бързо и не искат тези елементи да стоят между тях и продължаването на интеракцията със сайта или оправянето на допуснатата грешка.

Именно поради факта, че времето, в което тези елементи са видими, трябва да е съобразено с онези, които четат по-бавно, то за останалите, възможността да го затварят, когато преценят е наистина ценна.

Въпреки че сте дали тази възможност на потребителите, недейте да оставяте тостовете да стоят докато бъдат премахнати от потребителя. Това трябва да се случва автоматично.

За да се ориентирате горе-долу колко време е нужно информацията да е видима, бихте могли да прочетете текста на бавно на глас, като засечете колко време ви отнема и добавите например една или две секудни отгоре.