Показване на прогрес

Действия

Елементите, които показват прогрес на дадена операция или поредица от действия, които потребителите извършват, за да постигнат по-голяма цел – например да се регистрират -, са индикатори, посветени именно на това да покажат на потребителя на коя стъпка се намират те в пътя до желания от тях резултат. Тези ленти за напредък (progress bar) показват на потребителя какво е извършли, къде се намират в момента, както и колко още остава.

Полезността на такива ленти се изразяват в това, че демонстрирайки на потребителите докъде са стигнали, не само че ги мотивира да завършат действието, но и им подсказва колко горе-долу време би им отнело.

Има няколко варианта за демонстрация на прогрес. Бихте могли да раздробите всяко въвеждане на отделна „страница“, което ще презарежда формата всеки път, в който потребителя натисне бутона за продължаване. Това, от една страна, ще удължи възприеманото от потребителите продължение на операцията, но от друга ще имат движение по лентата за напредък доста по-често. Макар че самото движение ще бъде минимално, към никакво.

Друг вариант, по-широко приетият (и с право), е да разделите смислово на отделни групи действията. Например, ако имате магазин, бихте могли да направите първата страница (при първа поръчка) „Лични данни/Регистрация“, втора стъпка „Избор на продукти“, и трета стъпка – „Преглед на количка и потвърждение“. Първа и втора стъпка в този списък са, разбира се, взаимозаменяеми. Напълно нормално е избора на продукти да се случи преди въвеждане на данните. Целта е да се покаже, че това са три отделни стъпки, пък били те и наситени с множество поддействия.

Лентата за напредък е удачна и за блогове (лични или корпоративни), в които може да се покаже колко още остава до края на статията. Тази „лента за напредък“ или елемент за демонстрация на напредък може да бъде във всякаква форма – кръгла, лента, цифрова, кръгова диаграма (pie chart), както и вече коментираните „стъпки“.

Ето няколко примерни показатели за прогрес: