Квадрат за отметка (Checkbox)

Елементи

Квадратите за отметка са един от най-рапознаваемите елементи на уеб дизайна. Те са лесни за употреба и често срещани. Представляват обикновен квадрат, в който потребителите на сайта ви, чрез клик с мишката или докосване с пръст на мобилните устройства, поставят отметка, показвайки по този начин, че приемат дадено условие или че искат дадена опция да бъде включена в тяхната поръчка/регистрация.

Основните елементи на квадратите за отмекта са:

 

Етикет (Label)/Заглавие

Всеки квадрат за отметка, трябва да бъде ясно обозначен, за да може потребителя лесно да разбере какво приема/поръчва.

 

Състояние по подразбиране

Следва да изберете състояние, което да бъде такова по подразбиране. Освен в случаите, в които потребителите предварително са посочили, че искат или се съгласяват с нещо, състоянието по подразбиране трябва да без отметка. Особено, в случай, че става въпрос за приемане на бисквитки или други условия за ползване.

 

Стил

Външният вид на квадратите за отмекта на сайта ви, трябва да бъде консистентен. Тоест, квадратите и отметките да бъдат еднакви в целия в сайт. Също важно условие за стиловете на квадратите за отметка е да бъдат видими и лесно различими на фона, на който се намират.

 

Действие

Важно е да се знае, че квадратите за отметка не трябва да включват едно или друго поведение на сайта ви. Интеракцията на потребителите в с тези квадрати следва да бъде с цел потвърждаване или избиране на промяна, а не нещо, което включва тази промяна.

Правилно е да ползваме квадрати за отметка, когато продаваме продукти или услуги, които имат различни опции, да кажем сандвич, на който потребителите избират съставките свободно. Ако имаме просто три (или повече) вида опции, които са различни и не могат да бъдат позлвани едновременно, тогава трябва да се ползва т.нар. радио бутон.

Грешно е да се позлват тези квадрати в ситуация, в която натискането им променя нещо по визията на сайта и наличните възможности. Например, бихте могли да поставите такъв квадрат, при отмятането, на който да се променят формите на абонамент от месечни на годишни, но това е грешно. За подобна цел, използваме превключвателите.