Типография

Теми

След като завършим проектирането на сайта (създавайки т.нар. wireframe), трябва да обърнем внимание на още един важен елемент, преди да се хвърлим на визуалната част. Този елемент е именно типографията.

Българският език не прави разграничение между Typeface и Font. Двете думи означават шрифт. В английския обаче, такава разлика има. Всъщност двата термина са различни, въпреки че хората често смятат друго.

Typefaces са всъщност семейства шрифтове. А понятието шрифт на английски (font), можем всъщност да изразим и като уравнение:

Typeface + style + size = font.

Тоест, нужно ни е семейство, стилове и размер на символите, за да имаме шрифт.

 

Подбор на шрифтове

В статията, посветена на шрифтове, можете да откриете по-подробна информация за това как да изберете подходящи шрифтове, но основните насоки са да съобразите нуждата от различни шрифтове за заглавията и за основните текстове и да имате предвид, че колкото по-малка е плътността на буквите, толкова по-лесно се четат (стига да не прекаляваме с това правило). Свръх плътни букви се четат трудно, но и свръх тънки – също. Бихте могли да увеличите плътността на заглавията, например, тъй като те не само следва да привличат повече внимание, но и са очаквано по-кратки. Освен това, заглавията обикновено са значително по-големи от обикновения текст, от което следва, че разстоянията между буквите и вътре в тях могат да се виждат по-лесно, колкото и да е плътен шрифта.

Не карайте потребителите на сайта ви да четат дълги текстове, в които всяка следваща буква започва все повече да прилича на черно безформено петно.

 

Дължина и подравняване

Това се отнася до посоката, в която седи текста ви (ляво, дясно и двустранно подравнено) и дължината на реда, изразена в брой знаци (включващи и разстоянията). Препоръчителната дължина на ред за компютър е 50-60 знака, докато за мобилни устройства се препоръчват 30-40.

Броят на знаците можете да контролирате, чрез контролирането на размера на шрифта и полето, в който текста е положен, както и отстоянията от края на елемента или дисплея, в зависимост от използваното устройство.

 

Мащаб и вариации

Мащаба и вариациите се отнасят до това как всеки вид текст (заглавие, подзаглавие, основен текст) се отнасят един към друг и към средата, в която се намират.

Например, заглавието, както вече споменахме, трябва да бъде отчетливо по-голямо от основния текст, но също така трябва да имате и различни видове заглавия, които ползвате в различните контексти. В някои страници може да сте избрали малко по-различен дизайн, като динамичните страници (публикации и категории) имат една форма на заглавието, докато статичните страници, като Контакти и За сайта – друга. Ако и вашият дизайн има различни контейнери или дизайни за различните страници, трябва да имате подготвени различни размери, цветове или дори шрифтове, за различните контексти, в които ще ги ползвате.

 

Контраст и стил

Отнася се до видимостта и външния вид на текста. При желание, бихте могли да използвате инструменти, които измерват пригодността на дизайна ви за хора с увредено зрение. Тези инструменти ще ви помогнат да разберете дали не използвате твърде светли цветове, на твърде светъл фон. С други думи, има ли шрифта ви достатъчно контраст, спрямо фона, на който се намира.

Междувременно, трябва да съобразите цветовете на избрания от вас шрифт с наличната вече цветова палитра на вашия бранд.

 

Разстояния

При определянето на типографията на вашия проект, трябва да обърнете внимание и на разстоянията, които ще поставите между различните видове текст, както и на вътрешните отстояния в един и същ текст.

С други думи, на какво разстояние ще е заглавието от подзаглавието и подзаглавието от основният текст и на какво разстояние ще бъде един ред от заглавието от следващия ред.

 

Тъмен режим/Светъл режим

Ако сте решили да предложите на потребителите си тъмен режим, то уверете се, че сте подбрали правилните цветове за фон, както и за шрифт при промяната от светъл в тъмен режим и обратно.