Карти

Елементи

Картите, като елемент от уеб дизайна са относително съвременен елемент от уеб дизайна (доколкото можем да говори за съвременно и остаряло в тази сфера). Те представляват контейнер, в който поставяме няколко кратки и свързани елемента. Такива биха могли да бъдат изображение, заглавие, кратък текст към заглавието и бутон за споделяне или за влизане в статия(друга страница) и получване на повече информация.

Картите са наречени така, тъй като в общи линии наподобяват картите за игра.

Картите имат 4 основни характеристики:

  1. Групират свързана информация
  2. Предоставят съкратена форма на информация и препращат, чрез линк, към пълния текст
  3. Приличат на истински карти за игра. Тъй като често имат заоблени ъгли и са по-високи, отколкото широки, затваряйки на едно място свързана информация, картите силно наподобяват карти за игра
  4. Позволяват адаптивност на дизайна

 

 

Стил

Картите, които използвате във вашия сайт, следва да имат сходни стилове, като оставите все пак възможност да се различават помежду си – картите, които водят някъде при натискане (чрез линк), трябва да бъдат различими от онези, които просто групират информация.

Стила на картите трябва да следва стила на сайта и бранда ви.

 

Разстояние

Важно е още при обмислянето на дизайна, да си представите какво разстояние би следвало да има между различните карти, ако решите да ги ползвате като елемент от вашия дизайн.

Изберете такова разстояние между отделните карти, което лесно можете да разделите на 4 или 5. Например 20px, 40px, 100px.

Вътрешното разстояние (padding) също е важно. То ще определи на какво разстояние ще стоят вътрешните елементи от границите на картата.

 

Адаптивност

Важно е да обмислите структурата на сайта ви, но и на отделните елементи, каквито са картите на различните резолюции. Адаптивният дизайн е от огромно значение за успеха на вашия сайт, особено в съвремието, в което повечето хора използват мобилните си телефони за да влизат в интернет.

За мобилните дизайни подходът трябва да бъде „отгоре надолу“, за да не се препълват редовете. Също така, някои елементи могат да бъдат премахнати при използването на мобилно устройство.

 

Йерархия на съдържанието

Като всяка форма на съдържание, това което ще се намира в картите на вашия сайт, също трябва да следва ясно видима структура. Съдържанието на картата трябва да е така подредено, че ако присъства линк към друга страница или някакво действие, то всичкита информация трябва да бъде представена преди него, за да могат потребителите да направят съзнателно и правилни решение за това дали искат или не искат да се възползват от вашето предложение.