Търсачка

Елементи

Вътрешната търсачка е необходима за всеки средно голям уебсайт. Към този елемент има няколко подхода, които бихте могли да приложите. Търсачката би могла да бъде само за съдържанието или за целия сайт.

Търсачката, очевидно, помага на хората да намерят информация или страница, която търсят.

Ето какво да имате предвид, когато създавате търсачка за сайта си.

 

Поле за въвеждане

Разбира се, когато създавате търсачка, трябва да направите полето за писане отличимо и ясно видимо спрямо фона, на който се намира. В полето бихте могли да поставите и текст „Как да помогнем?“ или по-директното „Търсене“, или въпрос „Какво търсите?“. В текста, бихте могли да предложите на потребителите и подходящи търсения, които те биха могли да напишат.

Полето за търсене би могло да завършва автоматично започнати търсения. Автоматичното завършване на търсенето, трябва да бъде в съответствие с вече наличните в сайта ви евентуални резултати. Например, ако потребителя напише „А“ и в сайта ви има публикации, които започват с тази буква, бихте могли да им предложите няколко от заглавията на публикациите.

Освен това, бихте могли да поставите и линкове към предварително избрани от вас търсения, които потребителите да могат да натиснат и да извършват търсенето, без да пишат.

 

Бутон (по желание)

Все повече хора знаят, че трябва да натиснат Enter, за да извършат търсенето, но със сигурност видим бутон ще улесни използването на търсачката, особено на мобилни устройства.

 

Предишни търсения (по желание)

Ако търсачката е важен елемент от вашия уебсайт бихте могли да покажете на потребителите последните им търсения, за да могат, ако им се наложи, да ги повторят и да открият информацията, която им е нужна.

 

Видимост

Търсачката трябва да бъде директно свързана (визуално) с онова, което потребителите търсят, както и мястото на което го правят. С други думи, ако търсачката е за целия ви сайт, тя трябва да бъде поставена в контекст, който да предполага това. Ако търсачаката се появява само в блога, например, потребителите ще сметнат (и с право), че тя служи само за там.

Глобалните търсачки стоят най-добре в главното меню.