Зареждане

Елементи

Някои уебдизайнери и маркетолози твърдят, че добавянето на видим елемент, който показва, че сайтът зарежда, особено в случаите, когато това е допълнено от информация за онова, което се зарежда, (например, „създаваме профила ти“, „добавяме твоята снимка“, „проверяваме дали имаш приятели в нашата платформа“), увеличава търпението на потребителя. Дали това е така или не, е задача на други хора да потвърдят или отрекат. Можем обаче да сме сигурни, че е за всеки от нас е приятно да знае какво се случва и, че системата не е замръзнала и ще получим онова, което искаме, стига да сме достатъчно търпеливи.

Демонстрацията на това, което се случва далеч от потребителя – на сървъра и в базите данни, пък дори то да не отразява пряко истината (тоест да не показва в точният момент, точното действие), е форма на ценна комуникация между сайта ви и потребителите му.

Особено в случаите, в които едно или друго действие отнема повече време, тази комуникация е важна. Сайтът казва на потребителя докъде е стигнал и какво прави. Всъщност, според Нилсън Норман Груп, видимите индикатори на прогреса, правят бавните системи по-лесно приемливи.

 

Видими индикатори

Важно е ясно да покажете на потребителите какво съдържание се зарежда или е в процес на промяна. Това постигаме, използвайки текст, който стои под, в или в близост до лентата, показваща прогреса (progress bar).

Както споменахме и по-горе, стандартното съобщение „Зарежда“ (Loading), не е достатъчно. Нека то бъде форма на резервен вариант, докато основните са „Добавяме контактите ви“, „Синхронизираме мейлите ви“.

Оставете на клиентите достатъчно време да прочетат какво правите, дори това да забави прогреса с няколко секунди. Нека те са способни да разберат какво се случва. В противен случай усилията ви ще са напълно напразни.

Докато се вижда лентата за прогрес е хубаво нищо друго да не е е интеркативно, да бъде скрито или поне поставено под полупрозрчен и неаткивен слой, който да прави така, че лентата и поясняващите я текстове да изпъкват.

По желание бихте могли да добавите иконките, които да показват, че нещо се случва. Например движещи се зъбни колелца като илюстрация или икона, която да подслива ефекта, демонстрирайки, че нещо се случва.

Имайте предвид все пак, че хората очакват да получат всичко тук и сега. Колкото и интересен да е процеса, ако той е твърде дълъг, това може да откаже хората от чакането. Постарайте се да съкратите процеса, а демонстрацията на прогреса използвайте, само ако няма как да забързате системата.