Търсене

Страници

Страницата за търсене е от огромно значение за всеки сайт, особено по-големите, в които навигацията става сложна и тромава.  Ето какво трябва да съдържа тя:

 

Поле за търсене

Този е най-очевидния елемент на страницата за търсене, тъй като без него тя не би съществувала. Полето за търсене трябва да бъде поставено най-отгоре на страницата и стилизирано по такъв начин, че да е консистентно както с останалата част на сайта, така и с настоящата страница. Ако имате по-малки полета за търсене в отделните страници, те трябва да имат същия или много подобен дизайн.

Макар, че хората обикновено знаят, че при натискане на бутон Enter, търсенето ще започне, добра идея е да постави и визуален бутон, който да стартира процеса.

В полето за търсене обикновено се поставя текст, който да подсказва на потребителя какво или как да потърси. Бихте могли и да оставите цялата свобода в ръцете на потребителя и да просто да опишете за какво служи полето.

„Търсене“, „Какво търсите?“ или „С какво можем да помогнем?“ са текстове, които са достатъчно насочващи, за да може потребителя да разбере за какво служи полето и да има пълната свобода да потърси каквото му е нужно, без да бъде насочван.

 

Визуализация на резултатите (Страница с резултати)

Често, но не винаги, страницата с резултати е абсолютно идентична с тази за търсене. Това, разбира се, е невъзможно когато търсачката се намира на страница, която не е предназначена за търсене, но има търсачка – блог, помощ, основна страница и т.н.

В страницата за резултати следва да:

  • На първо място, покажете резултати, релевантни на търсенето, а не такива, които на вас ви харесват (или искате да препоръчате силно).
  • Дайте възможно най-много информация, с която да контекстуализирате резултата – заглавие, категория съдържание, описание, тъмбнейл (придружаващо, основно изображение), ако е налично.
  • Покажете броя резултати – препоръчително, но не задължително
  • Ако има твърде много резултати, по никакъв начин не е целесъобразно те да бъдат изсипани на една безкрайна страница. Разделете резултатите на 10-15 на страница.
  • Ако няма резултати, насочете потребителя към търсене на друг термин.

 

Прогрес на търсенето

Резултатите от търсенето може да не излизат мигновено, затова на потребителя трябва да бъде показано, че има някакъв процес в движение, за да не си помисли, че сайтът е замръзнал и да започне процеса отначало. Както се досещате това би довело до високо ниво на фрустрация.

 

Подсказки

Подскажете на потребителите какво да търсят, например кои са най-търсените думи, кои са последно търсени (от тях или от всички). Бихте могли също да добавите и автоматична корекция на изписването, в случай, че потребителят започне изписването грешно.

 

Категории и филтри

Отново в зависимост от размера на сайта, добавянето на филтри на търсене (или на резултатите в последствие) би могло да бъде както форма на Сизифов труд, така и прекрасна идея.

Ако имате голям сайт с хиляди страници, посещения и респективно търсения всеки ден, добавянето на филтри, ще улесни потребителите неимоверно.

 

Подредба

Отново, единствено в случай, че това си заслужава като усилие, бихте могли да предоставите на потребителите опцията да подреждат съдържанието по определени критерии – цена, новост, релевантност.

 

Подчертаване на клучовите думи

Това е практика, която навярно сте забелязали в Google. Когато се извърши дадено търсене, в (мета) описанието под заглавието и линка, думите, които отговарят на търсените от потребителя биват удебелени. Това насочва вниманието им към тези думи и те по-лесно биха могли да филтрират резултатите, за да открият онзи/онези, които ще отговорят на тяхната нужда.